1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – MB „Praktiški baldai“, adresas Taikos pr. 141, Kaunas, PVM mokėtojo kodas 303372464, elektroninio pašto adresas: info@praktiskibaldai.lt

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.praktiskibaldai.lt.

 

2. Bendros taisyklės

2.1. Prekių pirkimo pardavimo taisyklės reglamentuoja Pirkėjo ir Pardavėjo teises, įsipareigojimus, prekių kainas, apmokėjimo tvarką, terminus, pristatymą, prekių kokybės garantiją, prekių grąžinimą ir keitimą, atsakomybes.

2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

3. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Užsakymas įsigalioja kai Pirkėjas sumoka Pardavėjui ne mažiau kaip 50% avansinį mokestį nuo bendros užsakymo sumos. Sutartis pradedama vykdyti ir pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo avansinio mokėjimo gavimo dienos.

 

4. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

4.1. Pirkėjas sumoka Pardavėjui ne mažiau kaip 50% avansinį mokestį nuo bendros užsakymo sumos per 3 (tris) darbo dienas. Likusi suma sumokama iki prekių pristatymo dienos.

4.2. Galimi prekių apmokėjimo būdai:

• Elektronine bankininkyste.

• Banko pavedimu į MB Praktiški baldai atsiskaitomąją sąskaitą.

• Išsimokėtinai naudojantis Inbank lizingo bendrovės teikiama paslauga.

 

5. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes praktiskibaldai.lt internetinėje parduotuvėje, laikantis šių taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

 

6. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas atsiskaityti šios sutarties nustatyta tvarka.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šioje sutartyje bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6.3. Jeigu Pirkėjas nori atsisakyti arba pakeisti pateiktą užsakymą tai privalo padaryti raštiškai el. paštu info@praktiskibaldai.lt. Pranešimas žodžiu negalioja.

 

7. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka nustatyto dydžio avanso už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

7.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

7.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

8. Pardavėjo įsipareigojimai

Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

 

9. Prekių pristatymas

9.1. Pardavėjas įsipareigoja prekes Lietuvoje pristatyti Pirkėjui ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

9.2. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali užsakyti baldų pristatymo į namus paslaugą. Dėl šios paslaugos sąlygų ir kainų su Pirkėju sutariama individualiai. Už šias paslaugas Pirkėjas moka papildomą mokestį tiesiogiai kurjeriams, prekių pristatymo metu. Pardavėjas atsiskaitymo už pristatymo paslaugas nepriima ir nekontroliuoja.

9.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo baldų parduotuvėje, esančioje adresu Taikos pr. 141, Kaunas.

9.5. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas atsiimti.

9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.7. Pirkėjas prekių perdavimo metu pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, privalo susisiekti su Pardavėju per 1 (vieną) darbo dieną.

9.8. Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.

 

10. Prekių kokybė ir garantijos

10.1. Pardavėjas visoms prekėms suteikia 24 mėnesių garantiją. Gamintojo garantija nėra taikoma natūraliai susisėdinčioms dalims bei baldiniam audiniui.

10.2. Pirkėjui garantija suteikiama pateikus PVM sąskaitą-faktūrą.

10.3. Garantija netaikoma, jei pažeidimai atsirado ne dėl gamintojo kaltės arba gaminys buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

 

11. Prekių keitimas ir grąžinimas

11.1. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".

11.2. Vartotojo reikalavimas pakeisti individualiai pagamintą ir įsigytą, tinkamos kokybės baldą analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytomis sąlygomis gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka.

11.3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti tinkamos kokybės prekę tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš pardavėjo.

11.4. Tinkamos kokybės prekę pirkėjas per 14 kalendorinių dienų turi grąžinti savo transportu į Praktiški baldai parduotuvę, adresu Taikos per. 141, Kaunas.

11.5. Pardavėjui gavus nusiskundimą prekės kokybe, patikrinus ir nustačius, kad pretenzijos dėl prekių kokybės ar komplektavimo pagrįstos, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš Pardavėjo:

• neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

• atitinkamai sumažinti prekės kainą;

• nesant galimybės pašalinti prekės trūkumams pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba paimti prekę iš Pirkėjo ir grąžinti sumokėtus pinigus.

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

12.2. Sutartis įsigalioja nuo avanso sumokėjimo dienos, ir galioja iki prievolių pagal šią sutartį įvykdymo.

Prekė įtrauką į patinkančių prekių sąrašą
Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą